Avís Legal i Política de Privacitat

  1. Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)

Titular: Associació Cultural Ulls Art.
Adreça: Septimània 36, entl. 2ª, 08006 Barcelona
Contacte: info@mikaproject.es
El domini www.mikaproject.es es propietat de Associació Cultural Ulls Art, CIF: G-65103533, sota inscripció en el Registre Nacional d’Associacions – Ministeri de l’Interior – Madrid.

  1. Política de Propietat Intel·lectual

Associació Cultural Ulls Art, no pot assumir cap responsabilitat derivada del us incorrecte, inapropiat o il·lícit de l’ informació apareguda a les pagines d’ Internet de www.mikaproject.es. Con les límits establerts a la llei, Associació Cultural Ulls Art no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que hi ha a les seves pàgines d’ Internet.
Els continguts i informació de les pàgines web www.mikaproject.es poden estar elaborades per el personal de Associació Cultural Ulls Art o col·laboradors externs. Per tant, els continguts i informació de les seves pàgines no vincula a Associació Cultural Ulls Art, ni constitueixen oficialment les seves opinions, ja que Associació Cultural Ulls Art es limita a posar els mitjans tècnics i canalitzar les opinions dels diferents col·laboradors.
Les pàgines d’ Internet de www.mikaproject.es poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que Associació Cultural Ulls Art no està en condicions de controlar. Per això, Associació Cultural Ulls Art no pot assumir responsabilitats per el contingut que pugi aparèixer a les pàgines de tercers
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a www.mikaproject.es son propietat exclusiva de Associació Cultural Ulls Art o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Associació Cultural Ulls Art.

  1. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)

Per poder accedir a alguns serveis que www.mikaproject.es ofereix a la web haurà de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l’ establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant la complementació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de Associació Cultural Ulls Art amb el fi de prestar serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació que Associació Cultural Ulls Art o els seus patrocinadors creguin oportú sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant un escrit adreçat a info@mikaproject.es o bé a Associació Cultural Ulls Art, Apartado Correos 209, 08080 Barcelona.

CONTACTE

Direcció

Apartat de Correus 209

08080 - Barcelona - Espanya

Telèfon

LEILA BARENBOIM (Buenos Aires)

+ 54 9 11 5826 1779

GABRIELA MARSAL (Barcelona)

+ 34 675 864 506

JACKIE RIHACEK (Barcelona)

+ 34 676 673 947